En fi, no ha estat un bon any, ha estat horrible. Semblava que es va despertar a mitjans de gener, però va ser un miratge. Avui unes trufetes tant menudes que ni les he collit, allà s’han quedat a major gloria de collites futures. Damunt, sembla que el viver no funciona o aquest any les condicions no han estat prou bones, però encara no han aparegut els primer gits. Una altre temporada per la història i van dues de seguides, collita cero.